Den næste runde er lige om hjørnet.

By august 13, 2019Domains

ICANN har arbejdet med at tilføje domæneudvidelser til internettet i mange år, og den næste runde vil være den femte udvidelse af almene topniveaudomæner (gTLD’er).

Baggrund

I 1980’erne blev syv gTLD’er – .com, .edu, .gov, .int, .mil, .net og .org – oprettet. Under tre af disse (.com, .net og .org) kunne internetbrugere frit registrere domænenavne, der ikke er bundet til en landekode.

Tyve år senere introduceredes konceptet, hvor man kan ansøge om at få kontrol over en internetudvidelse. Denne runde var en såkaldt “bevis for koncept-runde” hvor ICANN-bestyrelsen valgte følgende syv TLD’er til lancering: biz, .info, .name, .pro, .ero, .coop og .museum.

I 2003 var der endnu runde udvidelser, og her blev følgende TLD’er lanceret: .asia, .cat, .jobs, .mobi, .tel og .travel.

Efter de vellykkede resultater fra udvidelserne i 2000 og 2003 indledte ICANN i 2005 en udviklingsproces for at forberede og regulere indførelsen af yderligere nye gTLD’er.

I 2008 kom ICANN med det første udkast til den nye gTLD-ansøgervejledning, hvor offentligheden kunne komme med input. Dette dokument specificerer de operationelle, økonomiske og juridiske forpligtelser til anvendelse og drift af et nyt gTLD. I tre år leverede internetsamfundet og offentligheden deres input til dette dokument, hvilket har ført til dets nuværende version.
På trods af en del usikkerhed omkring programmets beskyttelsesevne over for ICANN medlemmers rettigheder, lancerede ICANN-bestyrelsen det nye gTLD-program i juni 2011.

2012-rundens resultater

Det er vigtigt at bemærke, at ansøgervejledningen var beregnet til at lede “den første runde af, hvad der skal blive en løbende proces til introduktion af nye gTLD’er”, og at “ICANNs mål [er] at lancere efterfølgende gTLD-ansøgningsrunder så hurtigt som muligt.”

Selvom dette program ganske vist var langt fra perfekt, kan det samlet set allligevel regnes for et vellykket projekt, når man ser på, hvor komplekst et projekt, det er.

Faktisk kunne de 338 sider i ansøgervejledningen og dens underliggende policies – hvor de fleste af dem allerede var implementerede – have resulteret i et massivt sammenbrud, men det gjorde det selvsagt ikke.
Ud af 1.930 modtagne ansøgninger blev 1.232 succesfuldt føjet til internet-rodserverne.

Dertil er det værd at bemærke, at bortset fra Amazon, der i øjeblikket kæmper mod regeringerne i Peru, Colombia, Ecuador og Bolivia om rettighederne over .amazon og kampen mellem Merck & Co og Merck Group over .merck, fik enhver brandejer med succes det TLD, de ansøgte om.

Desuden var hvert nyt TLD underlagt specifikke rettighedsbeskyttelsesmekanismer, herunder en “Sunrise Period”, der tillader firmaer med varemærke at registrere deres brand før offentligheden, samt et advarselssystem, der straks informerer dem, når en tredjepart registrerer et domænenavn svarende til deres varemærker.

Programmet skulle dog stadig forbedres på visse punkter. Til dette formål iværksatte ICANN to udviklingsinitiativer:

 • en til gennemgang af nye efterfølgende gTLD-procedurer; og
 • en til gennemgang af rettighedhedsbeskyttelse i forhold til alle gTLD’er

Nye efterfølgende gTLD-procedurer

Denne arbejdsgruppe startede sit arbejde i januar 2016. Efter at have afsluttet deres overvejelser omkring et sæt af seks overordnede og grundlæggende emner, etablerede arbejdsgruppen følgende fem separate arbejdsspor for at imødekomme de resterende problemstillinger:

 1. Problemstillinger relateret til den overordnede proces, support og samarbejde;
 2. Problemstillinger relateret til juridiske og lovgivningsmæssige spørgsmål;
 3. Problemstillinger relateret til konflikter, indsigelser og tvister;
 4. Problemstillinger relateret til internationaliserede domænenavne samt tekniske og operationelle problemer; og
 5. Problemstillinger relateret til geografiske navne på topniveau.

Arbejdsgruppen søgte input fra branchen gennem to perioder. I juli 2018 offentliggjorde arbejdsgruppen sin indledende rapport, og i oktober 2018 offentliggjorde den en supplerende rapport, der fokuserede på den mere komplekse og kontroversielle beskyttelse af geografiske navne på topniveau.

På nuværende tidspunkt har arbejdsgruppen afsluttet sin første gennemgang af offentlige kommentarer til både den indledende rapport og den supplerende indledende rapport.

Hver af de 5 undergrupper bearbejder i øjeblikket, hvordan de offentlige input kan påvirke de endelige anbefalinger.

De nuværende problemstillinger vedrører:

 • geografiske træk og “kulturelt betydningsfulde udtryk relateret til geografi (såsom navnet på en flod, bjerg, sø, osv.), som ikke betragtes som beskyttede udtryk i ansøgervejledningen;
 • oprettelse af et arkiv, der indeholder alle beskyttede udtryk på alle sprog;
 • beskyttelse af oversættelser af beskyttede geografiske navne på alle sprog;
 • konfliktløsninger angående geografiske navne for at prioritere den ansøgning, der vil bruge TLD’et til dens geografiske betydning; og
 • prioritering af samtidige ansøgninger fra byer, der deler samme navn.

For at imødekomme disse problemstillinger vil det være nødvendigt for undergruppen, som arbejder på geografiske navne på topniveau, at ændre sin rapport, så der gives større beskyttelse til geografiske navne uden at hindre legitime ansøgeres interesser. Denne undergruppe planlægger at sende en fuldgjort gennemgang til resten af den samlede arbejdsgruppe inden september 2019.

Arbejdsgruppen vil derefter indarbejde undergruppernes konklusioner i sin endelige rapport, der forventes at være klar ved udgangen af 2019.

Anbefalingerne i den endelige rapport vil derefter blive brugt til at ændre ansøgervejledningen.

Gennemgang af rettighederhedsbeskyttelse i forhold til alle gTLD’er

Denne arbejdsgruppe startede i februar 2016 med det formål at gennemgå alle rettighedsbeskyttelsesmekanismer (RPM’er) i to faser.

I første fase, som i øjeblikket er under afvikling, gennemgår arbejdsgruppen alle de RPM’er, der specifikt er udviklet til 2012 ansøgningsrunden.

Derfra er der kommet følgende:

 • Kravsvarsling til internationale ikke-statslige organisationers (INGO’er)
  INGO’er gives 90 dages varsling om gældende krav ved hver ny gTLD.
 • Procedure for bilæggelse af tvister vedrørende offentlig interesse (PICDRP)
  PICDRP håndterer klager vedrørende, at en domænemyndighed muligvis ikke overholder gældende forpligtelser til offentlig interesse i dens registeraftale.
 • Tvisteløsningsprocedure i tilfælde af brud på registreringsbegrænsninger (RRDRP)
  RRDRP er beregnet til at håndtere situationer, hvor en fællesskabsbaseret domænemyndighed afviger fra registreringsbegrænsningerne, der er beskrevet i dens registeraftale.
 • Trademark Clearinghouse (TMCH)
  TMCH er et arkiv for varemærkedata, der understøtter rettighedsbeskyttelsestjenester, der tilbydes af nye gTLD-domænemyndigheder. Formålet med TMCH er at facilitere tjenester med Sunrise Perioden og krav om varemærke.
 • Krav til Trademark Clearinghouse (TMCH)
  TMCH-kravene er de rettighedsbeskyttelsesmekanismer, der er relateret til Trademark Clearinghouse, der er udspecificeret i registreringsaftalen mellem ICANN og domænemyndighederne.
 • Procedurer for tvistbilæggelse af varemærker efter uddelegering (PDDRP)
  PDDRP er beregnet til at håndtere tvistbilæggelser vedrørende varemærkespørgsmål efter uddelegering og dertil håndtere domænemyndigheders medvirken i overtrædelse af varemærker under dets udvidelser.
 • Uniform Rapid Suspension (URS)
  URS er en rettighedsbeskyttelse, der supplerer den eksisterende instans UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy / Samlet tvistbilæggelsespolicy vedrørende domænenavne) ved at tilbyde en billigere og hurtigere vej til løsning for rettighedsindehavere, der oplever de mest åbenlyse sager om krænkelse.

I november 2016 afsluttede arbejdsgruppen sin gennemgang af Procedurer for tvistbilæggelse af varemærker efter uddelegering (PDDRP).

I oktober 2018 afsluttede arbejdsgruppen sin gennemgang af URS-proceduren (Uniform Rapid Suspension). Den afsluttede også en dataindsamlingsøvelse, der involverede undersøgelser af målrettede modtagere for at få faktuelle data, der kan hjælpe med gruppens gennemgang af krav om Sunrise perioder og varemærker, der tilbydes via TMCH.

I december 2018 blev der dannet to undergrupper til analyse af alle Sunrise periode- og varemærkekravs-relaterede data. De afsluttede deres dataanalyse i februar 2019, og i juni 2019 afsluttede de deres udkast af foreslåede svar og foreløbige henstillinger.

Arbejdsgruppen udarbejder nu sit endelige rapportudkast, som forventes offentliggjort i april 2020.

Når denne fase er afsluttet og den endelige rapport fra arbejdsgruppen er vedtaget af ICANN-bestyrelsen, vil gruppens henstillinger blive brugt til at ændre de relevante dele af ansøgervejledningen.

I anden fase gennemgår arbejdsgruppen UDRP. Selvom kun en enkelt RPM vil blive gennemgået i denne fase, kan denne proces vise sig at være mere kompliceret og længerevarende end den forrige fase. UDRP blev oprettet for mere end 20 år siden, og mere end 100.000 voldgiftsafgørelser er truffet i overensstemmelse med dens regler.

Heldigvis behøver denne fase ikke være afsluttet, før den næste udvidelsesrunde kan finde sted. Denne gennemgang vil blive gennemført parallelt dermed, og vil sandsynligvis fortsætte efter den næste ansøgningsrunde er afsluttet.

Ny fremdrift

Talrige vellykkede eksempler på brandede udvidelser såsom .sncf, .leclerc, .mma, .total og .bnpparibas i Frankrig og .bmw, .audi og .mini i Tyskland samt .mango, .lacaixa, .zara og .telefonica i Spanien har resulteret i en voksende interesse hos brands i at gøre krav på deres udvidelse på internettet.

Sandsynligvis på grund af den stigende interesse og det faktum, at gennemgangen af applikationsprogrammet sandsynligvis vil tage længere tid end oprettelsen af selve programmet, offentliggjorde ICANN for nylig et dokument med titlen “ICANN Org’s Readiness to Support Future Rounds of New gTLDs” (ICANNs beredskab til at støtte fremtidige runder af nye gTLD’er).

Dette dokument indeholder en liste over 8 antagelser relateret til det operationelle aspekt af den næste runde af nye gTLD’er.

Disse kan sammenfattes som følgende:

 1. Rapporterne fra de efterfølgende procedurer og RPM-gennemgangen vil blive brugt til at ændre betingelser og vilkår og andre policies, hvor det er relevant, inden næste runde.
 2. ICANN anslår, at den næste runde vil komme til at have omkring 2.000 ansøgninger.
 3. Det årlige ansøgningsvindue vil blive på en til tre måneder, og antallet af delegeringer vil forblive på 1.000 udvidelser per år.
 4. ICANN vil etablere en dedikeret og permanent driftsinfrastruktur, der er ansvarlig for både den næste runde og de efterfølgende runder.
 5. ICANN vil investere i systemer og værktøjer dedikeret til de næste runder. Vigtigt er her at bemærke, at disse systemer vil blive grundigt testet for sikkerhed og stabilitet.
 6. ICANN vil uddanne sit personale til at følge den operationelle proces, der er defineret af og i overensstemmelse med ansøgervejledningen.
 7. ICANN vil ansætter nyt personale og outsource de dele af processen, som kræver specifik ekspertise.
 8. Programmet vil komme til at fungerer på en omkostningsgenopretningsbasis; det skal finansieres af de indsamlede ansøgningsgebyrer.

Selvom dette dokument har til formål at få feedback fra ICANN-fællesskabet, udgør det også et klart signal om, at den næste applikationsrunde vil finde sted inden for kort tid.

Den realistiske tidsramme for næste runde er nu første kvartal af 2021. Selvom det kan virke som langt ude i fremtiden, kan et helt år være nødvendigt for ansøgere for at koordinere mellem deres forskellige afdelinger for at sikre, at ansøgningen bliver vellykket.

Mange brandejere – sandsynligvis dårligt underrettet – skyndte sig ind i 2012 runden for efterfølgende at blive klar over, at de ikke skulle have ansøgt om delegering af deres egen brandede udvidelse. På nuværende tidspunkt har mere end 50 brands besluttet sig for at opsige deres aftale med ICANN og afvikle deres udvidelser.

Dette viser, at det er yderst vigtigt at få foretaget en fyldestgørende vurdering af muligheden for at ansøge om en brandet udvidelse. Ikke hvert brand skal have sin egen brand-udvidelse; en professionel håndtering af en domænenavnportefølje er for det meste et bedre valg.

Hvis du er interesseret i at få foretaget en fyldestgørende vurdering af din specifikke situation, skal du ikke tøve med at kontakte vores specialister på: newgtlds@ebrandservices.com.

EBRAND har succesfyldt rådgivet og vejledet et dusin brandejere, der nu administrerer deres egen brandede udvidelse.

EBRAND

Author EBRAND

More posts by EBRAND