Hvordan kommer Brexit til at påvirke din domæneportefølje

By maj 6, 2019Domains

På grund af Storbritanniens beslutning om at forlade Den Europæiske Union, har EU-Kommissionen erklæret, at alle .eu-domæner, der ikke er ejet af EU-borgere, vil blive ugyldige. EURid – registret for .eu-domæner – vil have beføjelser til at annullere indehaveres rettigheder samt nægte yderligere registrering eller fornyelse af dette topdomæne.
Det europæiske Parlament opretholdte i forordning (EU) 2019/517, der blev offentliggjort d. 29. marts 2019, berettigelseskriterierne for registrering af et .eu-domænenavn. Et centralt punkt er en tidsramme for, at disse ændringer træder i kraft d. 12. oktober 2022. Kriterierne for berettigelse gælder dog allerede fra d. 19. oktober 2019.
Efter den seneste politiske omvæltning vedrørende Storbritanniens afgang fra EU, blev en opdatering frigivet fra EURid d. 22. marts 2019. Domænemyndigheden meddelte, at alle planer vedrørende domænenavne, der er registreret af enkeltpersoner og virksomheder i Storbritannien og Gibraltar, er blevet sat i venteposition. Den eneste ordning for håndtering af .eu-domæner, der er blevet offentliggjort indtil videre, varsler dårligt nyt for alle .eu-registranter, der ikke er EU-borgere.

EN BLINDGYDE FOR .EU-DOMÆNER

En meddelelse til interessenter udstedt af Kommissionen d. 28. marts 2018, meddelte alle registranter af .eu-domænenavne, der var baserede i Storbritannien, at de vil blive “tredjelandsstatsborgere” ved Storbritanniens afgang fra EU. Følgende vil lovgivningen i forordning (EF) nr. 733/2002 træde i kraft, hvori det hedder:

 1. Virksomheder etableret og fysiske personer bosiddende i Storbritannien vil ikke længere kunne registrere eller forny .eu-domænenavne;
 2. EURid har ret til at annullere sådanne domæneejendomme uden at henvise til nogen udenretslig konfliktløsning;
 3. Enhver registrering af et nyt .eu-domænenavn, der kan være sket i ond tro (for eksempel krænkelse af et britisk varemærke) kan ikke påberåbe sig nogen britiske rettigheder;
 4. Aftaler mellem domænemyndigheden og en registrant skal løses i henhold til gældende EU-lovgivning, så enhver aftale af denne art, der er underlagt britisk lov, bør ændres, eller der skal udpeges et nyt tvistbilæggelsesorgan.

Ifølge statistikkerne for sidste kvartal af 2018, der er offentliggjort af EURid, er over 304.000 .eu-domænenavne registreret i Storbritannien, hvilket udgør omkring 12% af det samlede antal. Afvisning af britiske interessenter kan have flere konsekvenser. På den ene side vil virksomheder, der opererer med .eu-domæner, opleve massiv modgang på grund af deres websites nedlukning; på den anden side vil domænemyndigheden selv lide et økonomisk tab.
Antallet af .eu-domænenavne, der er registreret af britiske enheder, faldt med 76.399 i det forløbne år. Det til trods udviser EURid ingen planer om at gøre nogen undtagelser, og overgangsbestemmelser kommer ligeledes heller ikke til at gælde.

MULIGE POST-BREXIT SCENARIER

Efter den tredje mistillids-afstemning om Storbritanniens premierminister Theresa May og hendes mulige afskedigelse, der blev afholdt d. 26. marts, blev Brexit-datoen flyttet til d. 31. oktober. Med tre afviste Brexit-aftaler ser det ud til, at Storbritannien måske kommer til at forlade EU uden aftale.
I kølvandet på EC-erklæringen har EURid offentliggjort en Brexit-meddelelse som forklarer to mulige scenarier, der kommer til at gælde efter, at Storbritannien har forladt EU:
I tilfælde af at ingen skilsmisseaftale forhandles:

 • Nye registreringer for enheder med GB/GI landekode vil blive forbudt,
 • Eksisterende GB/GI-registranter vil blive underrettet via e-mail, en uge forud for den forventede tilbagetrækningsdato, om de kommende overensstemmelsesproblemer,
 • En lignende påmindelse sendes d. 30. marts med en frist på to måneder, hvorefter domænet bliver inaktivt.

Hvis Storbritannien derimod er i stand til at komme overens angående visse tilbagetrækningsbetingelser, men aftalen ikke omhandler .eu-domænenavne:

 • Datoen for deaktivering af nye registreringer udsættes til d. 1. januar 2021,
 • Nuværende .eu-domæneindehavere med bopæl i Storbritannien, vil blive underrettet to gange (en uge før og på den fastsatte dato) om de forventede reguleringsproblemer,
 • Efter en tomånedersperiode, der tillader en mulig overgang, vil disse domænenavne, der fortsat er registreret med en GB/GI-landekode, blive tilbagekaldt og gjort tilgængelige for generel registrering.

HVAD BETYDER BREXIT FOR ANDRE TOPDOMÆNER?

Indehavere af de fleste andre topdomænenavne behøver ikke bekymre sig, eftersom de europæiske landekode-topdomæner ikke vil blive påvirket af Brexit. Efter Storbritanniens afrejse vil geografiske domæneudvidelser, der er forbundet med de britiske øer – såsom .cymru, .scot, .irish og .wales – forblive tilgængelige for brugere fra Den Europæiske Union. De fleste europæiske landekode-topdomæner vil også forblive åbne for registranter fra Storbritannien, når det ikke længere er en EU-medlemsstat, med to undtagelser:

 • .fr-domænenavne kan registreres af enhver virksomhed eller person bosiddende i Den Europæiske Union samt i Schweiz, Norge, Island og Liechtenstein,
 • .it-domænenavne er kun tilgængelig for indbyggere i EU.

De respektive domænemyndigheder – AFNIC og NIC IT – har besluttet ikke at opdatere deres registreringsregler, før der kendes mere til de gældende Brexit-betingelser.
To andre landekode-topdomæner – .hu og .sk – kræver at potentielle indehavere af domænenavne er borgere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Den Europæiske Frihandelssammenslutning. Indtil videre er der ikke udstedt nogen meddelelser vedrørende disse to sammenslutninger og Storbritanniens medlemskab. Fortsat tilstedeværelse i EØS og EFTA forhandles i øjeblikket af Storbritannien.
Hvis du mener, at din domæneportefølje kan blive påvirket af Brexit, kan EBRAND udføre en gratis domæne-revision og rådgive dig om den bedste måde, hvormed du kan sikre din domæneportefølje.

EBRAND

Author EBRAND

More posts by EBRAND