Skip to main content

Liste over beskyttede domæner (Domains Protected Marks List – DPML)

Effektiv forebyggelse af cybersquatting i forbindelse med nye top level-domæner

Virksomheden Donuts Registry har siden 2014 tilbudt varemærkeindehavere en effektiv blokeringsservice som beskyttelse mod domænepirater. Alle, som allerede har deres varemærke registreret i Trademark Clearinghouse (TMCH), kan benytte sig af denne service. Hvis man desuden registrerer en varemærke-relateret term i listen over domænebeskyttede varemærker (DPML), vil 238 nye top level-domæner, som indeholder denne varemærketerm, også blive bokeret efter sunrise-fasen. Hvert top level-domæne har en obligatorisk sunrise-periode, som varer mindst 30 dage. Denne service går derfor et skridt videre end Trademark Claims Service, som udelukkende er en underretningsservice i den generelle rådighedsperiode.

Donuts-tjenesten udgør et meget billigere alternativ end den defensive registrering af individuelle domæner, selvom den beskytter din virksomheds varemærke lige så sikkert mod uautoriserede tredjepartsregistreringer.

Få et tilbud på TMCH-service
Donuts

Ofte stillede spørgsmål vedrørende DPML-service

Hvor længe er varemærkedomæner beskyttede af DPML?

Der kan vælges perioder mellem fem og ti år til DPML’s blokeringsservice. Det kræver, at varemærket er registreret i TMCH i denne periode. Donuts Registry forbeholder sig ret til at annullere en DPML-blokering af specifikke domæner, hvis det pågældende varemærke ikke længere er gyldigt i TMCH.

Hvad sker der, hvis en anden varemærkeindehaver også har rettigheder til domænenavnet?

Hvis en anden virksomhed har et identisk varemærke, vil det kunne få den eksisterende DPML-blokering fjernet og registrere et domæne. Det gælder dog kun, hvis virksomheden kan præsentere en gyldig, underskrevet varemærkeerklæring (SMD) fra Trademark Clearing House.

Lad os se på et eksempel: Delta Airlines blokerer termen “delta”. Delta Faucets har imidlertid også registreret “delta” i TMCH og kan derfor registrere et Donuts-generisk top level-domæne inklusive “delta” på trods af DPML-blokeringen. En sådan situation defineres som en “override” og er fuldstændig i overensstemmelse med DPML’s formål, nemlig at blokere domænepirater og ikke gyldige varemærkeindehavere.

Hvilke termer er ikke beskyttede af DPML?

Varemærkenavne på under tre bogstaver:

Begreber bestående af et eller to tegn er ikke tilladt. Begreber på tre tegn inkluderes kun, hvis de stemmer overens med varemærkets præcise ordlyd.

Domæner, som allerede er registreret:

Hvis domænet allerede er registreret, kan det ikke blokeres med bagudvirkende kraft ved hjælp af DPML. På trods heraf kan og bør en varemærkeindehaver registrere sit begreb i DPML. For det første blokerer indehaverne på denne måde alle andre Donuts-generiske top level-domæner, og for det andet gælder blokeringen automatisk domæner, der allerede er registreret af tredjeparter, så snart de udløber eller slettes.

Premium-domæner:

Der findes et begrænset antal af højt vurderede domæner, som er undtaget fra DPML-blokering. Disse domæner involverer generelt generiske termer.

Hvilke fordele giver DPML?

  • Fleksibilitet: DPML giver mulighed for blokering af et varemærke i alle generiske top level-domæner, som Donuts administrerer. Du kan dog altid efter behov registrere det domæne, som du selv har blokeret, og selv bruge det.
  • Omfattende beskyttelse: En registrering i DPML giver dig ikke kun mulighed for at beskytte dit varemærkes præcise ordlyd, men også begreber der indeholder varemærket (mindst fire bogstaver).
  • Enkelhed: En enkelt registrering i DPML blokerer 238 top level-domæner.
  • Omkostningseffektivt: Prisen på en registrering i DPML er meget lavere end defensiv registrering af hvert enkelt domæne.

Hvordan bestilles DPML-service?

DPML-service kan bestilles via en akkrediteret Trademark Clearing House-agent som f.eks. EBRAND Services. Kontakt os, hvis du har lyst til at høre mere.