Liste over beskyttede domæner (Domains Protected Marks List – DPML)

Effektiv forebyggelse af cybersquatting i forbindelse med nye top level-domæner

Virksomheden Donuts Registry har siden 2014 tilbudt varemærkeindehavere en effektiv blokeringsservice som beskyttelse mod domænepirater. Alle, som allerede har deres varemærke registreret i Trademark Clearinghouse (TMCH), kan benytte sig af denne service. Hvis man desuden registrerer en varemærke-relateret term i listen over domænebeskyttede varemærker (DPML), vil 238 nye top level-domæner, som indeholder denne varemærketerm, også blive bokeret efter sunrise-fasen. Hvert top level-domæne har en obligatorisk sunrise-periode, som varer mindst 30 dage. Denne service går derfor et skridt videre end Trademark Claims Service, som udelukkende er en underretningsservice i den generelle rådighedsperiode.

Donuts-tjenesten udgør et meget billigere alternativ end den defensive registrering af individuelle domæner, selvom den beskytter din virksomheds varemærke lige så sikkert mod uautoriserede tredjepartsregistreringer.

Få et tilbud på TMCH-service
Donuts

Ofte stillede spørgsmål vedrørende DPML-service

Hvor længe er varemærkedomæner beskyttede af DPML?

Der kan vælges perioder mellem fem og ti år til DPML’s blokeringsservice. Det kræver, at varemærket er registreret i TMCH i denne periode. Donuts Registry forbeholder sig ret til at annullere en DPML-blokering af specifikke domæner, hvis det pågældende varemærke ikke længere er gyldigt i TMCH.

Hvad sker der, hvis en anden varemærkeindehaver også har rettigheder til domænenavnet?

Hvis en anden virksomhed har et identisk varemærke, vil det kunne få den eksisterende DPML-blokering fjernet og registrere et domæne. Det gælder dog kun, hvis virksomheden kan præsentere en gyldig, underskrevet varemærkeerklæring (SMD) fra Trademark Clearing House.

Lad os se på et eksempel: Delta Airlines blokerer termen “delta”. Delta Faucets har imidlertid også registreret “delta” i TMCH og kan derfor registrere et Donuts-generisk top level-domæne inklusive “delta” på trods af DPML-blokeringen. En sådan situation defineres som en “override” og er fuldstændig i overensstemmelse med DPML’s formål, nemlig at blokere domænepirater og ikke gyldige varemærkeindehavere.

Hvordan adskiller TREx sig fra DPML?

Både DPML og TREx blokerer tredjeparters uautoriserede domæneregistreringer. DPML-listen er en service fra Donuts Registry, som for øjeblikket har 238 topdomæner, mens TREx blev etableret direkte af TMCH. TREx er for øjeblikket tilgængelig for mere end 30 topdomæner med planer om yderligere udvidelse. En liste over TREx-topdomæner findes her.

Hvilke termer er ikke beskyttede af DPML?

Varemærkenavne på under tre bogstaver:

Begreber bestående af et eller to tegn er ikke tilladt. Begreber på tre tegn inkluderes kun, hvis de stemmer overens med varemærkets præcise ordlyd.

Domæner, som allerede er registreret:

Hvis domænet allerede er registreret, kan det ikke blokeres med bagudvirkende kraft ved hjælp af DPML. På trods heraf kan og bør en varemærkeindehaver registrere sit begreb i DPML. For det første blokerer indehaverne på denne måde alle andre Donuts-generiske top level-domæner, og for det andet gælder blokeringen automatisk domæner, der allerede er registreret af tredjeparter, så snart de udløber eller slettes.

Premium-domæner:

Der findes et begrænset antal af højt vurderede domæner, som er undtaget fra DPML-blokering. Disse domæner involverer generelt generiske termer.

Hvilke fordele giver DPML?

  • Fleksibilitet: DPML giver mulighed for blokering af et varemærke i alle generiske top level-domæner, som Donuts administrerer. Du kan dog altid efter behov registrere det domæne, som du selv har blokeret, og selv bruge det.
  • Omfattende beskyttelse: En registrering i DPML giver dig ikke kun mulighed for at beskytte dit varemærkes præcise ordlyd, men også begreber der indeholder varemærket (mindst fire bogstaver).
  • Enkelhed: En enkelt registrering i DPML blokerer 238 top level-domæner.
  • Omkostningseffektivt: Prisen på en registrering i DPML er meget lavere end defensiv registrering af hvert enkelt domæne.

Hvordan bestilles DPML-service?

DPML-service kan bestilles via en akkrediteret Trademark Clearing House-agent som f.eks. EBRAND Services. Kontakt os, hvis du har lyst til at høre mere.