Skip to main content

Mærkevarebeskyttelse på onlinemarkedspladser

Onlinemarkedspladser tilbyder udbydere af mærkevareprodukter mange fordele. De har ikke behov for at vedligeholde deres egen onlineshop, de nyder godt af platformens rækkevidde og profil og af andre tjenester som standardiserede betalingsprocesser eller omfattende køberbeskyttelse. Denne praktiske salgskanal benyttes derfor i stigende grad af producenterne. Antallet af tilbud og solgte enheder vokser hastigt.

Desværre er det netop disse fordele, der også tiltrækker produktpirater. De tilbyder mærkeforfalskede varer, som er forvirrende lig med originalerne, men af en lavere kvalitet eller ligefrem kan være farlige. En undersøgelse blandt engelske forbrugere fra 2015 viste, at svindlerne helt klart har succes med denne forretningsmodel: Omkring 31 % af respondenterne var overbevist om, at de havde købt originale produkter, mens det i virkeligheden var varemærkeforfalskede varer. Risikoen for produktpirateri er særligt høj på markedspladser med base i asiatiske lande og især i Kina.

Onlinemarkedspladser som Alibaba og Amazon er derfor både godt og skidt for internationale mærkevareproducenter. De virksomheder, der gerne vil udnytte fordelene, men også er opsatte på at beskytte deres brand, skal sikre sig, at deres onlinemærkebeskyttelse er konsekvent og omfattende. Det gælder her, at ethvert tiltag der indledes mod produktpirater vil medvirke til at styrke virksomhedens egne flagship stores og autoriserede forhandlere.

Onlinemarkedspladser inkorporerer tiltag til mærkevarebeskyttelse

Udbydere af onlinemarkedspladser tager problematikken med produktpirateri meget alvorligt og gør deres til at beskytte brands. For eksempel underskrev den internationale koalition til bekæmpelse af forfalskning (International AntiCounterfeiting Coalition – IACC) og Amazon i 2018 et aftalememorandum med henblik på at styrke samarbejdet om at bekæmpe produktpirateri. Alibaba annoncerede en alliance til bekæmpelse af forfalskning (Alibaba Big Data Anti-Counterfeiting Alliance) tilbage i 2017. Den blev iværksat af 20 internationale varemærker, herunder Louis Vuitton, Samsung og Mars.

På trods af disse tiltag fra udbydernes side, er det afgørende, at varemærkeindehaverne selv er aktive indenfor onlinevaremærkebeskyttelse. Første trin i proaktiv beskyttelse af virksomhedens rettigheder er registrering af den intellektuelle ejendomsret (IP). Vi anbefaler en kombination af tekniske rettigheder (patent, brugsmodel) og ikke-tekniske rettigheder (varemærke, ophavsret etc.).

EBRAND – varemærkebeskyttelse på onlinemarkedspladser

Som din kompetente partner på området onlinevaremærkebeskyttelse hjælper vi dig med personlig rådgivning og effektiv software i kampen mod varemærkeforfalskere. Vores produktpiratplatform er en af de bedste oversigter på markedet og tilbyder dig en mængde vigtig viden i realtid:

Tilbudsdetaljer

Detaljerede oplysninger om de fundne lister

Tilbudsvolumen

Identificerer sælgere med stor volumen

Salgspriser

Som en indikator på potentiel forfalskning af varer (automatisk omregning af fremmed valuta til euro)

Emnebeskrivelse

Identificerer krænkelse af varemærkerettigheder, blandt andet overtrædelse af registrerede varemærker og ophavsret.

Information om sælgere

Giver mulighed for et samlet overblik over leverandører

Risikovurdering i flere trin

Baseret på sælgerdatabasehistorik og avanceret AI (kunstig intelligens)

In-house, autoriserede services

Simpel identifikation af in-house- eller autoriserede tilbud baseret på de fundne lister efter hvidlistning