Category

Sikkerhed

Global Anti-Scam Alliance lanceret på Blue Monday

By | Sikkerhed

Den 17. januar 2022 blev en non-profit organisation, der er grundlagt af EBRAND og fem andre partnere, lanceret.

Den tredje mandag i året er ofte udnævnt som årets mest deprimerende dag. Det er også den dag med det højeste antal anmeldelser af svig fra forbrugerne. Når juleshoppere bestiller fra en internetbutik, tager det dem normalt flere uger at opdage, at de virkelig er blevet snydt. De første klager bliver sendt den 25. december, når de bestilte gaver ikke er kommet frem.
Tre til fire uger senere, efter at der er sendt adskillige påmindelser, går det endelig op for dem, at julepakkerne aldrig er blevet sendt og aldrig vil ankomme. Det er på dette tidspunkt, at de fleste forbrugere begynder at anmelde svindlen til anmeldelsessider.

Svindlere vinder

I 2022 blev der tabt 47,8 milliarder kroner i svindel på verdensplan. Globalt set modtog de retshåndhævende myndigheder 266 millioner anmeldelser fra ofre for svindel.
Ifølge den samme undersøgelse vinder svindlerne i øjeblikket. Da kun 7 % af alle svindelnumre anmeldes til politiet, og da svindlerne spreder deres svindelnumre over snesevis af lande og nogle gange hundredvis af websteder, forbliver deres aktiviteter usynlige for de retshåndhævende myndigheder i lang tid.

Lancering af GASA

For at beskytte forbrugere over hele verden mod svindel lancerer EBRAND, EuroDNS, ScamAdviser, Trend Micro, Group IB og EverC den globale anti-scamalliance (GASA). Målet med GASA er at lette udvekslingen af viden og indsigt i forbindelse med onlinesvindel blandt både kommercielle organisationer og retshåndhævende myndigheder, forbrugerbeskyttelsesmyndigheder, ngo’er og det videnskabelige samfund. Vidensdeling har vist sig at være afgørende for hurtigere at kunne identificere, efterforske og pågribe svindelnumre, og dette vil være GASA’s primære aktivitet.

Yderligere oplysninger om organisationen kan findes på www.gasa.org.

Forfalskernes misbrug af onlinemarkederne er meget dynamisk

By | Sikkerhed

I de seneste år er e-handelen vokset hurtigt i takt med, at forbrugerne er blevet mere og mere trygge ved at bestille varer og tjenester online. I mellemtiden fortsætter antallet af personer, der har modtaget forfalskninger, med at stige.

Den 25. oktober 2021 offentliggjorde Den Europæiske Unions Intellectual Property Office (EUIPO) resultaterne af en undersøgelse af det stigende misbrug af e-handelskanaler til handel med varemærkeforfalskninger. Rapporten indeholder data om antallet af beslaglæggelser af varemærkeforfalskninger foretaget af grænseembedsmænd og om karakteristika for væksten i e-handel.

B2C bliver mere populært

Det viser sig, at online business-to-consumer (B2C) detailhandelssalget i verdens største økonomier voksede med 41 % mellem 2018 og 2020. I samme periode voksede det samlede detailsalg imidlertid med mindre end 1 %. Det er vigtigt at bemærke, at COVID-19-pandemien har fået mange detailhandlere til at flytte til onlineplatforme.

Den stigende popularitet af e-handel udnyttes af forfalskere, som i stigende grad bruger denne kanal til at sælge forfalskninger til forbrugerne. De sociale medier bruges også i vid udstrækning til at fremme forfalskede produkter. Nogle købere køber varer i den tro, at de er ægte, mens andre brugere aktivt søger efter billige forfalskninger.

Forfalskninger, der hovedsagelig sendes med posten

For at distribuere varer bruger forfalskere oftest national post eller kurertjenester – i 2019 involverede over 70 % af beslaglæggelserne (af forfalskninger) forsendelser, der blev sendt med post eller kurertjenester. Desuden blev små postpakker oftest brugt til at sende varer, der blev solgt online. Som følge heraf blev 91 % af alle forfalskninger, der blev solgt online, konfiskeret via postvæsenet.

Figur 1. Andelen af tilbageholdelser i forbindelse med onlinesalg inden for hver transportform (online og ikke online)

Andelen af tilbageholdelser i forbindelse med onlinesalg inden for hver transportform (online og ikke online)

Source: OECD/EUIPO

Onde aktører er også ivrige efter at bruge mobilbetalinger og kryptovalutaer – dvs. moderne betalingsløsninger, der gør det muligt at foretage hurtige transaktioner uden at verificere ægtheden af de købte varer.

Kina er fortsat førende

Figur 2. Forskelle i nationale økonomier i handelen med varemærkeforfalskede og piratkopierede varer, 2017-19

Andel af de globale toldbeslaglæggelser af varer, der krænker intellektuelle ejendomsrettigheder

Forskelle i nationale økonomier i handelen med varemærkeforfalskede og piratkopierede varer, 2017-19

Source: OECD/EUIPO

Mellem 2017 og 2019 vedrørte de fleste beslaglæggelser (56 %) forfalskede produkter, der blev solgt online. Når man ser på oprindelsen af de falske varer, der sælges online, ligger Kina på førstepladsen med over 75 % af beslaglæggelserne af forfalskede varer, efterfulgt af Tyrkiet (5,6 %) og Singapore (3,3 %). Kina er også det dominerende land med hensyn til værdien af de forfalskede varer, der er købt online (68 %).

Falske parfumer er stadig efterspurgte

Figur 3. Andelen af tilbageholdelser i forbindelse med onlinesalg efter varekategori (efter antal tilbageholdelser)

Andelen af tilbageholdelser i forbindelse med onlinesalg efter varekategori (efter antal tilbageholdelser)

Bemærk: de 10 største varekategorier efter antal sager, online- og ikke-online-transaktioner i hver varekategori = 100 %.
Source: OECD/EUIPO

Parfume og kosmetiske produkter (75,3 %), farmaceutiske produkter (71,9 %) og optiske, fotografiske og medicinske instrumenter (71,3 %) var blandt de varer, der blev konfiskeret af EU’s grænsevagter i den analyserede periode.

Forfalskninger transporteres i containere med forskellige transportmidler (vej, jernbane, fly og skib). En stor del af de containervarer leveres til distributionscentre i EU, hvorfra de sendes til forbrugere, der har købt dem online.

Det er værd at bemærke, at beslaglæggelser i forbindelse med onlinesalg kun udgør 14 % af den samlede værdi af beslaglæggelserne sammenlignet med 86 % af beslaglæggelserne i forbindelse med varer, der transporteres i containere.

Juridiske løsninger i horisonten

EUIPO-rapporten omhandler også statslige foranstaltninger og initiativer, som private parter har taget for at modvirke salg af forfalskede varer via internettet. Europa-Kommissionen overvejer i øjeblikket lovgivningsmæssige løsninger til regulering af e-handelsplatforme for at reducere antallet af forfalskninger.

Der nævnes også en lov om digitale markeder, som skal fremme konkurrencen på onlinemarkederne, og en lov om digitale tjenester, som skal fastsætte regler for e-handelsdeltagere for at forhindre salg af forfalskede varer og piratkopieret indhold.

Effektiv måde til beskyttelse

Vores eksperter hos EBRAND kan hjælpe dig med at bekæmpe forfalskninger, misbrug af varemærker og uautoriserede sælgere.
Vores innovative platform opdager krænkende indhold og beregner den risiko, det udgør for dit brand.
Vi overvåger de mest populære markedspladser, og vores juridiske eksperthold følger håndhævelsesprocedurer, der er unikke for hver enkelt markedsplads.
Hvis du er interesseret i at beskytte dit brand, er du velkommen til at kontakte os.

EBRAND slår sig sammen med ScamAdviser

By | Sikkerhed

Vi er glade for at kunne meddele, at vores virksomhed har taget det strategiske skridt til at blive en af de stiftende partnere i ScamAdviser.

Scamadviser hjælper forbrugerne med at træffe beslutninger ved at klassificere websteder med en Trust Score. Algoritmen anvender 40 uafhængige datakilder – fra webserverens IP-adresse, tilgængeligheden af kontaktoplysninger på webstedet, URL-adressens alder, vurderinger på anmeldelsessider og mange flere. Hver måned hjælper tjenesten over 3 millioner forbrugere med at finde ud af, om et websted er legitimt eller et muligt svindelnummer.

Partnerskabet med ScamAdviser gør det muligt for EBRAND at bekæmpe svindel mere effektivt. Virksomheden bruger data indsamlet af sin partner til beskyttelse mod forfalskninger. – Det er en naturlig synergi for os at bringe begge tjenester sammen på en integreret måde, som vil være til gavn for vores kunder – siger Lutz Berneke, CEO for EBRAND Services. – Vi håber også at kunne udvide vores viden om onlineovertrædelser. Jeg er sikker på, at denne alliance vil udmønte sig i en komplet løsning, da vores mål supplerer hinanden.